Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Sakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์
บรูด้า

การประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

การประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ขอประชาสัมพันธ์การประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขนาดไฟล์:1.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง